Ik ben al vele jaren bezig om gegevens over mijn familie te verzamelen en daarbij ben ik voortdurend op zoek naar hoe ik deze schat aan gegevens aan U kan presenteren. Belangrijk vind ik daarbij ook om het voor de toekomst veilig te stellen. Met de computer en het internet heb ik ongekende nieuwe mogelijkheden hiervoor gevonden.

Was vroeger informatie altijd medium gebonden (een foto, een grammofoonplaat of een boek) en opbergplek gebonden (in een bibliotheek), het internet en allerlei "Cloud services" maken het mogelijk dat iedereen ongeacht plaats of tijd toegang tot de informatie heeft. Dit betekent ook dat de datadrager niet meer aan veroudering onderhevig is (bijv. vergeten ergens op een plank of in een la ligt te verstoffen) en dat deze informatie eigenlijk ook niet meer verloren kan gaan. Dit omdat het niet stoffelijk meer is.
Verder is er nu de ongekende mogelijkheid dat er een uitbreiding (groei) van deze informatie uit andere bronnen kan plaats vinden. Denk hierbij bijv. aan "schoolbank.nl" of Wikipedia waarbij van alle kanten informatie-aanvullingen kan toestromen. Hierdoor kan zo´n informatiebron groeien en steeds waardevoller worden.

Voor de tracering heb ik me hoofdzakelijk geörrienteerd op het Haagse Gemeente Archief (de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister).
Deze informatie gaat terug tot plm. 1812. Keizer Napoleon verplichtte toen de Steden tot vorming van een een Burgerlijke Stand bestaande uit Aktes voor Geboorte, Huwelijke en Overlijden. Enkele 10-tallen jaren later moesten er ook Volkstellingen gehouden worden waarvan de data in het Bevolkingsregister verzameld moest worden. Dat Gemeentes deze taken opgelegd kregen had tot bedoeling om tot invoering van de militaire Dienstplicht te komen; alsmede om belastinggelden beter te kunnen innen. Zo'n 100 jaar later werd het bevolkingsregister uitgebreid met de Gezinskaarten. Ook moest de godsdienstige geloofsovertuiging opgenomen worden; dat dit belangrijk bevonden werd hebben de Joden kunnen ondervinden tijdens de heerschappij van de Nazies. Je moet er niet aan denken welk terreursysteem er met de huidige informatiesystemen mogelijk is.

In de Gemeente Den Haag bestaan er verder nog de zogenaamde (Index-)tafels. Tafels beslaan een bepaalde periode (meestal 10 jaar) en ze zijn er voor Geboorte, Overlijden, Huwelijk (met soms daarmee gecombineerd) Scheiding. Het zijn lijsten waarop de namen van de inwoners staan (gesorteerd op achternaam) en de datum waarop de betreffende gebeurtenis plaats vond. Met deze tafels is het mogelijk om de aktes makkelijker te kunnen vinden. Voor mijn speurtocht ben ik overgegaan om voor de "van Veen's" en de Verhoef'en de betreffende namen uit de tafels beginnende van 1812 tot 1850 in zijn geheel op te nemen in een tabel (het betreft zo'n 300 namen). Dat was voor mij een manier om makkelijker overzicht te krijgen. Een ander persoonlijk initiatief (waarvoor dank) voor de tekortschietende indexering via het internet van het Gemeente Archief van Den Haag is het opnemen van alle huwelijks/scheiding tafels in een database zodat ook op de aangetrouwde vrouwen gezocht kan worden (zie hiervoor: http://www.famvandevelde.nl/bronnen.html ).

Gesteld mag worden dat het oude informatiesysteem behoorlijk armzalig is. Ergerlijk is bijv. dat soms handschriften van ambtenaren van de Burgerlijke Stand onleesbaar zijn of dat in de Geboorteaktes slechts de leeftijd van de ouders vermeld staat in plaats van hun geboortedatum. Ook het bespottelijke feit dat soms de namen van de desbetreffende ambtenaren inclusief leeftijd, beroep en geboorteplaats levensgroot vermeld werden.
Voor raadpleging van alle archieven geldt dat - in verband met privacy - ze slechts voor geboorteaktes en gezinskaarten toegankelijk zijn ouder dan 100 jaar geleden, voor huwelijk 80 jaar en voor overlijden 50 jaar.

Nu over de computer-applicatie waarin ik deze genealogische gegevens verzamel. Er is in de loop der jaren veel software op de markt gekomen die hier functionaliteit aan geeft. Tot enkele jaren geleden had het veelal de bedoeling om de stamboom te beheren. De standaard: GEDCOM genaamd, maakt het mogelijk om stambomen universeel vast te leggen en daarmee dus om ze te kunnen vergelijken .
Tegenwoordig, nu er de internet-functionaliteit van "in de CLOUD" bestaan, ligt de nadruk meer op het "Familiearchief". Hierin kunnen dus ook foto's, geluiden, filmpjes en verhalen opgeborgen worden. Deze informatie kan dan gelinkt worden aan personen en feiten.

Ik heb gekozen voor "MyHeritage" als software-applicatie (zie: dit forum). MyHeritage kent een "Remote Site" waarop mijn archief via internet bekeken zou kunnen worden, en een "Local Deel" (op mijn computer) waarin ik het gehele archief beheer. De Remote Site kun je HIER vinden. Maar in eigen beheer heb ik het mogelijk gemaakt om met de serversoftware van WEBTREES hier mijn genealogische database te bekijken en aanvullingen te geven.

Wat betreft mijn voorouders ben ik - tot nu toe - terug kunnen gaan tot plm. 1550 voor Verhoef en tot plm. 1500 voor van Veen. Met dank o.a. aan Jan van Veen (http://www.v-veen.com) en Ben Peijsel (www.genealogieonline.nl/stamboom-peijsel/ ). Het is verbazingwekkend dat beide manlijke stambomen - 5 eeuwen lang - geheel uit de omgeving Den Haag komen. De van Veen's hebben hun stam in Loosduinen/Monster liggen en de Verhoef'en komen uit Valkenburg (ZH).

Gezien de opgegeven beroepen ben ik de laatste 300 jaar van heel simpele komaf. Pas de laatste 4 generaties kent enige maatschappelijke progressie. Zo heeft mijn opa: Henri van Veen samen met zijn broer Wiliam een handel in was-artikelen en later drogisterij-artikelen opgezet; en heeft mijn andere opa: Fredrik George Verhoef Sr. het geschopt tot opzichter bij Rijks Waterstaat.

Wat zullen de toekomstige bloedverwanten presteren?

Enkele boekjes en bijbehorende foto's die ik gemaakt heb voor het familie-archief:

Tijd
Naam Betreft
Grootte
Persoon
1875-
Woonplekken F.G. Verhoef Sr. onderzoek n.a.v. foto's en brieven
26 MB
F.G. Verhoef Sr.
1899
Project RWS op eiland Wieringen onderzoek n.a.v. foto's
9 MB
F.G. Verhoef Sr.
1899
Project RWS op eiland Wieringen foto - dijksverdediging
2,5 MB
F.G. Verhoef Sr.
1899
Project RWS op eiland Wieringen foto - opening haven Den Oever
2,5 MB
F.G. Verhoef Sr.
1899
Project RWS op eiland Wieringen foto - Noorder Oeverdijk
2,5 MB
F.G. Verhoef Sr.
1899
Project RWS op eiland Wieringen foto - steenglooiing Noorddijk
2,5 MB
F.G. Verhoef Sr.
1899
Project RWS op eiland Wieringen foto - bouwtekening
6 MB
F.G. Verhoef Sr.
1899
Project RWS op eiland Wieringen foto - stadsgezicht Hipolitushoef
2,5 MB
F.G. Verhoef Sr.
1900
Project RWS te Waspik onderzoek n.a.v. foto's
15 MB
F.G. Verhoef Sr.
1900
Project RWS te Waspik foto 01 orgineel
700 kB
F.G. Verhoef Sr.
1900
Project RWS te Waspik foto 02 orgineel
700 kB
F.G. Verhoef Sr.
1900
Project RWS te Waspik foto 03 orgineel
700 kB
F.G. Verhoef Sr.
1900
Project RWS te Waspik foto 04 orgineel
700 kB
F.G. Verhoef Sr.
1900
Landkaart Geertruidenberg schaal 1: 50.000
30 MB
1929
Essay Op haringvangst
3,5 MB
Willem Verhoef
1938
Liedboek Zilveren huwelijksfeest van Veen
2,3 MB
F.G. Verhoef Sr.
1942
Over welke rol Willem Verhoef speelde in WO II Project Culano/Het oosten Roept
7 MB
Willem Verhoef Sr.
1945
De laatste oorlogsdagen in Wijhe
1,5 MB
F.G. Verhoef Sr.
1950
Gouden Huwelijksfeest Brief F.G. Verhoef Sr.
19 MB
F.G. Verhoef Sr.
1930
Over Paulus Verhoef (1869-1959) over zijn loopbaan bij het Hof
1,5 MB
Paulus Verhoef

huwelijksakte
1913-12-17 huwelijksakte 2552 - Henri van Veen met Geertruida Geerlings
geboorteakte Mol
1880-09-03 geboorteakte 2081 - Helena Hendrika Mol
overlijdensakte Den Haag
1833-06-25 overlijdensakte - Cornelis van Veen
geboortetafel Den Haag
1840 - 1850 tafel geboorten - Verhoef
gezinskaart P. van Veen gezinskaart P. van Veen
1913 Gezinskaart - Pieter van Veen
screenprint
MyHeritage zoals die er Local eruitziet
Verhoef stamt uit Valkenburg (ZH)

Overzicht woonplaatsen in 2007

Verhoef in Nederland

(2007) 6.784 personen met naam: Verhoef

van Veen in Nederland

(2007) met naam: van Veen

  1-4  
  5-10  
  11-25  
  26-50  
  51-100  
  101-250  
  251-500  
  500-1000  

Aantal Verhoef'en volgens de Volkstellingen:

van 1947 - 4.601

van 2007 - 6.784

personen.

 

plattegrond Den Haag 1649

plattegerond Valkenburg 1650