De ergste is die alszou er sprake zijn van een natuurlijke gang van zaken (o.a. gehanteert door de Partij v/d Dieren). En eigenlijk is het te gek voor woorden dat ik deze achterlijkheid nog moet aantonen.

  1. De enige reden voor die hongersnood is dat die beesten opgesloten zitten. En die hekken zijn door mensen geplaatst en zijn niet natuurlijk.
  2. Binnen de hekken is er vaak amper nog iets te vreten; 1 meter daar buiten is er vreten in overvloed (het gruwelijke consentratiekamp model).
  3. Het Heckrund en het Konickspaard zijn dieren die nooit hier geleefd hebben. Zij zijn kunstmatig gekweekt, geïmporteerd en daar uit gezet.
  4. Door zware overbegrazing ontstaat een voor Nederland volkomen onnatuurlijke schrale woestenij; het ziet er niet uit ....

Verder het argument als zouden de grote grazers er een goed leven hebben.

  1. Iedere winter en in het vroege voorjaar sterf binnen enkele weken zowat 1/3 van alle grote grazers de hongerdood. Dit zijn ruim 1000 dieren die alvorens dood te gaan al weken daarvoor zwaar leiden onder de honger.
  2. Als ieder jaar 1/3 ervan dood gaat dan betekend dat dat de gemiddelde leeftijd van deze dieren 3 jaar is. Weet dat deze dieren normaal gemiddeld 10 jaar oud kunnen worden dan geeft dit aan welk een rampzalige aanslag er op hun gedaan wordt. En hoe vals is het argument dat er toch ook nog "oude" dieren voorkomen.

En: de natuur zorgt er voor dat het uiteindelijk wel goed komt.

  1. Het probleem is structureel, het komt helemaal niet goed - sterker nog het wordt ieder jaar erger.

Overzicht van de beschamende en valse argumenten